Aktuelt:

Behandling af angst og depression med lægehenvisning - ventetider

Pr. 1. juni 2012 blev det muligt for alle over 18 år med let til moderat depression at opnå lægehenvisning til psykologbehandling, og dermed tilskud. Samtidig kunne personer fra 18 til 38 år med let til moderat angst, herunder OCD, opnå tilskud gennem lægehenvisning.

Desværre har der fra starten været indbyggede økonomiske modsætninger i ordningen. Danske Regioner har ment, at udvidelsen skulle gennemføres uden at bevilge flere penge til området, og Psykologforeningen har set sig nødsaget til at acceptere dette.

Det har vist sig uholdbart. Ordningen har været meget benyttet - ikke mærkeligt, da flere og flere får depression og angst i Danmark såvel som i resten af den vestlige verden. Derfor er mange psykologers ventetider steget.

Regionerne presser i øjeblikket psykologerne til at forlænge ventelisterne yderligere, specielt for lægehenviste patienter med depression og angst. Det kan hurtigt føre til, at du som patient kan få meget svært at finde en psykolog med rimelige ventetider, hvis du skal opnå lægetilskud til behandlingen.

Hos Psykologhuset Egedal har vi stadig nogle af de korteste ventetider i Region Hovedstaden, og vi har stadig de samme ventetider for alle, med eller uden lægehenvisning.

Hvis vi på et tidspunkt føler os tvunget til at indføre særlige ventetider for lægehenviste patienter med depression eller angstlidelser, vil vi lade dette fremgå tydeligt af hjemmesiden, så du som patient kender din faktiske ventetid inden du henvender dig.

Det er da det mindste vi kan gøre!