(april 2022)

Priser:

Individuelle klienter uden lægehenvisning:

1 konsultation à ca. 50 minutter: 1.200 kr.

Par- og familiesamtaler: Efter aftale

Undersøgelser, supervision, kurser. Prisen tager udgangspunkt i en timebetaling på 1.200 kr. Få et tilbud.

Egenbetaling for klienter med lægehenvisning(Se nærmere under menupunktet "Lægehenvisning"):

1. konsultation 424 kr.

Efterfølgende konsultationer 354kr. (april 2022)


Priserne for klienter med lægehenvisning er ens for alle psykologer, der er knyttet til ordningen. Taksterne reguleres hvert år d. 1. april og d. 1. oktober.