(april 2014)

Priser:

Individuelle klienter uden lægehenvisning:

1 konsultation à ca. 50 minutter: 950 kr.

Par- og familiesamtaler: Efter aftale

Undersøgelser, supervision, kurser. Prisen tager udgangspunkt i en timebetaling på 950 kr. Få et tilbud.

Egenbetaling for klienter med lægehenvisning(Se nærmere under menupunktet "Lægehenvisning"):

1. konsultation 403,39 kr.

Efterfølgende konsultationer 336,36kr. (april 2018)


Priserne for klienter med lægehenvisning er ens for alle psykologer, der er knyttet til ordningen. Taksterne reguleres hvert år d. 1. april og d. 1. oktober.