Michael

Lidt om mig:

Jeg er født i 1955. I 1990 blev jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Inden da har jeg beskæftiget mig med bl.a. fabriksarbejde, undervisning og behandling.

Som behandler er jeg lyttende, men også spørgende, udfordrende, humoristisk og undrende. Jeg bruger psykodynamiske, systemisk-narrative og kognitive metoder. Folk siger, at jeg ikke lyder som en typisk psykolog. Det tager jeg som en kompliment. Men jeg tænker som én.

Jeg lægger stor vægt på at udvikle og vedligeholde mine færdigheder, og deltager i undervisning og supervision 10-20 arbejdsdage pr. år. I 2016 er jeg startet på et 3-årigt uddannelsesforløb i Internsiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Se nærmere nedenfor.

Jeg har arbejdet i kommuner, i forskellige projekter, og siden 1997 mest som selvstændig. Siden 2008 har jeg haft praksis i Egedal og overenskomst med Region Hovedstaden.

Det sundhedspsykologiske område har haft min interesse allerede under studiet. Jeg har beskæftiget mig med sammenhængen imellem stress, kropslige sygdomme, depression og angst længe inden det blev moderne.

Inden jeg blev psykolog har jeg arbejdet i flere år med misbrugsbehandling. Jeg har bevaret interessen for området og har bl.a. arbejdet meget med pårørende og voksne børn til misbrugere og sindslidende.

Jeg arbejder meget med børn, familier og par. Min erfaring stammer bl.a. fra et kommunalt familiehus, PPR (kommunens pædagogisk-psykologiske rådgivning for skoler, daginstitutioner og børnefamilier) og fra flere projekter for børn af misbrugere og sindslidende. Som børnesagkyndig konsulent er jeg tilknyttet Retten i Hillerød og Statsforvaltningen Sjælland. Jeg laver børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og børnesamtaler. De nordsjællandske retter har siden 2007 løst sager om forældremyndighed og bopæl således, at børnesagkyndige psykologer sammen med dommeren leder de forberedende retsmøder med henblik på at forlige forældrene. Det er en stor glæde, at det lykkes at forlige ca. halvdelen af sagerne.

Siden 1996 har jeg udført psykologiske undersøgelser af børn og deres forældre, herunder forældrekompetenceundersøgelser for kommunerne og børnesagkyndige undersøgelser for retterne og statsforvaltningerne. Jeg kender en del til børneneuropsykologi.

Jeg laver gerne personlighedsundersøgelser af voksne og børn.

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)

ISTDP er en metode, som har vist sin effektivitet til at opnå varige resultater på forholdsvis kort tid inden for en lang række lidelser, også med mennesker, som ikke har haft glæde af andre terapiformer. Men det er en meget krævende måde at arbejde på, såvel for klienten som for terapeuten.

Jeg startede i januar 2016 på et 3-årigt træningsforløb i ISTDP. Indtil videre anvender jeg metoden, hvis du er parat til det, og jeg også finder det relevant.

Et udpluk af, hvad jeg IKKE laver

Jeg beskæftiger mig ikke med behandling af misbrug eller af sværere sindslidelser. Opsøg et relevant behandlingscenter eller psykiatrien i stedet for! (Her kommer et link. Indtil da, se under www.sundhed.dk)

I øjeblikket udfører jeg ikke børneneuropsykologiske undersøgelser. Men jeg henviser gerne videre til andre, der gør.

Jeg har ikke meget forstand på afklarende undersøgelser i forhold til arbejdsmarkedet.