Konsultation eller rådgivning

kan være en god tilgang, hvis der er tale om:

Konsultation eller rådgivning foregår som regel ved samtale, men i visse sammenhænge bruges også objektive hjælpemidler. Konsultation/rådgivning er altid løsningssøgende i forhold til det præsenterede problem. Konsultation bruges stundom som delmetode ved organisationsudvikling.